OFERTA EDUKACYJNA I ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

DLA  ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z POWIATU ZGORZELECKIEGO

Filtry
Kierunek techniczny:
Technik hotelarstwa
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik logistyk
Technik reklamy
Technik budownictwa
Technik pojazdów samochodowych
Technik architektury krajobrazu
Technik ekonomista
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik informatyk
Technik elektryk
Technik elektronik
Technik ochrony środowiska
Technik organizacji turystyki
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik mechatronik
Technik organizacji reklamy
Pokaż wszystkoUkryj
Nazwa szkoły:
Technikum im. Emilii Plater w Zgorzelcu
Szkoła Branżowa I stopnia im. Emilii Plater w Zgorzelcu
Liceum Ogólnokształcące im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu
Technikum im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu
Technikum im. św. Barbary w Bogatyni
Branżowa Szkoła I Stopnia im. św. Barbary w Bogatyni
Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu
Wymagane przedmioty:
język polski
matematyka
język obcy
geografia
biologia
informatyka
technika
chemia
fizyka
historia
wiedza o społeczeństwie
Pokaż wszystkoUkryj
Minimum punktowe:
110
75
0
Kierunek branżowy:
Mechanik pojazdów samochodowych
Murarz- tynkarz
Kucharz
Sprzedawca
Blacharz samochodowy
Cukiernik
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektryk
Fryzjer
Lakiernik
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; operator obrabiarek skrawających
Operator obrabiarek skrawających
Piekarz
Stolarz
Tapicer
Lakiernik samochodowy
Krawiec
Złotnik-jubiler
Fotograf
Ślusarz
Barman
Kelner
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Blacharz izolacji przemysłowych
Elektromechanik
Elektryk
Mechanik – monter maszyn i urządzeń
Klasa wielozawodowa
Pokaż wszystkoUkryj
LO:
Oddział zdrowotny
Matematyczno-informatyczny
Matematyczno-fizyczny
Historyczno-geograficzny
Humanistyczny
Biologiczno-chemiczny
Ocena

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu

Matematyczno-informatyczny

Matematyczno-informatyczny

Dodaj recenzję
Opis kierunku:

z rozszerzonym programem nauczania: matematyki, informatyki

Wymagane dokumenty:
Podanie, świadectwo, zaświadczenie o punktach, 3 zdjęcia
Nazwa szkoły:
Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu
Wymagane przedmioty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Minimum punktowe:
110
LO:
Matematyczno-informatyczny
informacje szczegółowe...
Matematyczno-fizyczny

Matematyczno-fizyczny

Dodaj recenzję
Opis kierunku:

z rozszerzonym programem nauczania: matematyki, fizyki

Wymagane dokumenty:
Podanie, świadectwo, zaświadczenie o punktach, 3 zdjęcia
Nazwa szkoły:
Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu
Wymagane przedmioty:
język polskimatematykajęzyk obcyfizyka
Minimum punktowe:
110
LO:
Matematyczno-fizyczny
informacje szczegółowe...
Historyczno-geograficzny

Historyczno-geograficzny

Dodaj recenzję
Opis kierunku:

z rozszerzonym programem nauczania: historii i geografii

Wymagane dokumenty:
Podanie, świadectwo, zaświadczenie o punktach, 3 zdjęcia
Nazwa szkoły:
Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu
Wymagane przedmioty:
język polskimatematykageografiahistoria
Minimum punktowe:
110
LO:
Historyczno-geograficzny
informacje szczegółowe...
Biologiczno-chemiczny

Biologiczno-chemiczny

Dodaj recenzję
Opis kierunku:

z rozszerzonym programem nauczania: biologii, chemii 

Wymagane dokumenty:
Podanie, świadectwo, zaświadczenie o punktach, 3 zdjęcia
Nazwa szkoły:
Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu
Wymagane przedmioty:
język polskimatematykabiologiachemia
Minimum punktowe:
110
LO:
Biologiczno-chemiczny
informacje szczegółowe...
Humanistyczny

Humanistyczny

Dodaj recenzję
Opis kierunku:

z rozszerzonym programem nauczania: języka polskiego, historii
 

Wymagane dokumenty:
Podanie, świadectwo, zaświadczenie o punktach, 3 zdjęcia
Nazwa szkoły:
Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu
Wymagane przedmioty:
język polskimatematykahistoriawiedza o społeczeństwie
Minimum punktowe:
110
LO:
Humanistyczny
informacje szczegółowe...