OFERTA EDUKACYJNA I ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DLA  ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z POWIATU ZGORZELECKIE

Filtry
Kierunek techniczny:
Technik hotelarstwa
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik logistyk
Technik reklamy
Technik budownictwa
Technik pojazdów samochodowych
Technik architektury krajobrazu
Technik ekonomista
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik informatyk
Technik elektryk
Technik elektronik
Technik ochrony środowiska
Technik organizacji turystyki
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik mechatronik
Technik organizacji reklamy
Pokaż wszystkoUkryj
Nazwa szkoły:
Technikum im. Emilii Plater w Zgorzelcu
Szkoła Branżowa I stopnia im. Emilii Plater w Zgorzelcu
Liceum Ogólnokształcące im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu
Technikum im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu
Technikum im. św. Barbary w Bogatyni
Branżowa Szkoła I Stopnia im. św. Barbary w Bogatyni
Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu
Wymagane przedmioty:
język polski
matematyka
język obcy
geografia
biologia
informatyka
technika
chemia
fizyka
historia
wiedza o społeczeństwie
Pokaż wszystkoUkryj
Minimum punktowe:
100
75
0
Kierunek branżowy:
Mechanik pojazdów samochodowych
Murarz- tynkarz
Kucharz
Sprzedawca
Blacharz samochodowy
Cukiernik
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektryk
Fryzjer
Lakiernik
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; operator obrabiarek skrawających
Operator obrabiarek skrawających
Piekarz
Stolarz
Tapicer
Lakiernik samochodowy
Krawiec
Złotnik-jubiler
Fotograf
Ślusarz
Barman
Kelner
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Blacharz izolacji przemysłowych
Elektromechanik
Elektryk
Mechanik – monter maszyn i urządzeń
Klasa wielozawodowa
Pokaż wszystkoUkryj
LO:
Oddział zdrowotny
Matematyczno-informatyczny
Matematyczno-fizyczny
Humanistyczny
Biologiczno-chemiczny
Lingwistyczny

LO:

Matematyczno-informatyczny

Nazwa szkoły:

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu

Wymagania:

Wymagane przedmioty:

język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka

Minimum punktowe:

100

Wymagane dokumenty:

Podanie, świadectwo, zaświadczenie o punktach, 2 zdjęcia

Opis kierunku:

z rozszerzonym programem nauczania: matematyki, informatyki

Ważne informacje:

wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej 
(dostępny na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat)

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
zaświadczenie o wynikach testu ósmoklasisty

2 zdjęcia (format 30 x 42 mm)
 

Absolwenci szkół podstawowych od 16 maja 2022 roku mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej za pomocą elektronicznego systemu

"Nabór szkoły ponadpodstawowe" https://dolnoslaskie.edu.com.pl/