OFERTA EDUKACYJNA I ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DLA  ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z POWIATU ZGORZELECKIE

Filtry
Kierunek techniczny:
Technik hotelarstwa
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik logistyk
Technik reklamy
Technik budownictwa
Technik pojazdów samochodowych
Technik architektury krajobrazu
Technik ekonomista
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik informatyk
Technik elektryk
Technik elektronik
Technik ochrony środowiska
Technik organizacji turystyki
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik mechatronik
Technik organizacji reklamy
Pokaż wszystkoUkryj
Nazwa szkoły:
Technikum im. Emilii Plater w Zgorzelcu
Szkoła Branżowa I stopnia im. Emilii Plater w Zgorzelcu
Liceum Ogólnokształcące im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu
Technikum im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu
Technikum im. św. Barbary w Bogatyni
Branżowa Szkoła I Stopnia im. św. Barbary w Bogatyni
Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu
Wymagane przedmioty:
język polski
matematyka
język obcy
geografia
biologia
informatyka
technika
chemia
fizyka
historia
wiedza o społeczeństwie
Pokaż wszystkoUkryj
Minimum punktowe:
100
75
0
Kierunek branżowy:
Mechanik pojazdów samochodowych
Murarz- tynkarz
Kucharz
Sprzedawca
Blacharz samochodowy
Cukiernik
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektryk
Fryzjer
Lakiernik
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; operator obrabiarek skrawających
Operator obrabiarek skrawających
Piekarz
Stolarz
Tapicer
Lakiernik samochodowy
Krawiec
Złotnik-jubiler
Fotograf
Ślusarz
Barman
Kelner
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Blacharz izolacji przemysłowych
Elektromechanik
Elektryk
Mechanik – monter maszyn i urządzeń
Klasa wielozawodowa
Pokaż wszystkoUkryj
LO:
Oddział zdrowotny
Matematyczno-informatyczny
Matematyczno-fizyczny
Humanistyczny
Biologiczno-chemiczny
Lingwistyczny

Kierunek branżowy:

Stolarz

Nazwa szkoły:

Szkoła Branżowa I stopnia im. Emilii Plater w Zgorzelcu

Wymagania:

Wymagane przedmioty:

język polskimatematykainformatykatechnika

Minimum punktowe:

0

Wymagane dokumenty:

Podanie, świadectwo, zaświadczenie o punktach,3 zdjęcia, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, aktualna umowa o praktyczną naukę zawodu we wskazanych wcześniej zawodach

Ważne informacje:

W przypadku kandydatów do klas branżowych I stopnia w zawodach: blacharz samochodowy, cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, kucharz, lakiernik, piekarz, sprzedawca, stolarz, tapicer, operator obrabiarek skrawających, murarz-tynkarz, ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, blacharz instalacji przemysłowej, lakiernik samochodowy, krawiec, złotnik-jubiler, fotograf, barman, kelner, Monter sieci instalacji sanitarnych, elektromechanik wymagana jest aktualna umowa o praktyczną naukę zawodu podpisana do 01.09.2022 r. oraz orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu (do lekarza medycyny pracy kandydata kieruje pracodawca).
 
W przypadku kandydatów w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zapewniamy zajęcia praktyczne w pracowniach i warsztatach szkolnych. Wymagane od kandydatów jest orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu oraz badanie wysokościowe do 3m dla zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (kandydaci wykonują badanie wysokościowe na własny koszt).
 
Kandydaci zainteresowani kształceniem w zawodzie elektryk, będą odbywać zajęcia z praktycznej nauki zawodu na warsztatach szkolnych.

Jeśli zaś kandydatów zainteresowanych będzie mało i nie uda się otworzyć oddziału, kandydaci zostaną włączeni do oddziału wielozawodowego. Wówczas będą musieli we własnym zakresie znaleźć pracodawcę, z którym podpiszą umowę o praktyczną naukę zawodu. Ponadto kształcenie zawodowe teoretyczne odbywać się będzie na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w poszczególnych latach nauki w szkole.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w szkole, natomiast zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych lub u pracodawcy (przynajmniej jeden dzień w tygodniu). Wymagane od kandydatów jest orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu oraz badanie wysokościowe do 3m (kandydaci wykonują badanie wysokościowe na własny koszt).

Absolwenci szkół podstawowych od 16 maja 2022 roku mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej za pomocą elektronicznego systemu

"Nabór szkoły ponadpodstawowe" https://dolnoslaskie.edu.com.pl/