OFERTA EDUKACYJNA I ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  NA ROK SZKOLNY 2022/2023

DLA  ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z POWIATU ZGORZELECKIEGO

Filtry
Kierunek techniczny:
Technik hotelarstwa
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik logistyk
Technik reklamy
Technik budownictwa
Technik pojazdów samochodowych
Technik architektury krajobrazu
Technik ekonomista
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik informatyk
Technik elektryk
Technik elektronik
Technik ochrony środowiska
Technik organizacji turystyki
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik mechatronik
Technik organizacji reklamy
Pokaż wszystkoUkryj
Nazwa szkoły:
Technikum im. Emilii Plater w Zgorzelcu
Szkoła Branżowa I stopnia im. Emilii Plater w Zgorzelcu
Liceum Ogólnokształcące im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu
Technikum im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu
Technikum im. św. Barbary w Bogatyni
Branżowa Szkoła I Stopnia im. św. Barbary w Bogatyni
Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu
Wymagane przedmioty:
język polski
matematyka
język obcy
geografia
biologia
informatyka
technika
chemia
fizyka
historia
wiedza o społeczeństwie
Pokaż wszystkoUkryj
Minimum punktowe:
100
75
0
Kierunek branżowy:
Mechanik pojazdów samochodowych
Murarz- tynkarz
Kucharz
Sprzedawca
Blacharz samochodowy
Cukiernik
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektryk
Fryzjer
Lakiernik
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; operator obrabiarek skrawających
Operator obrabiarek skrawających
Piekarz
Stolarz
Tapicer
Lakiernik samochodowy
Krawiec
Złotnik-jubiler
Fotograf
Ślusarz
Barman
Kelner
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Blacharz izolacji przemysłowych
Elektromechanik
Elektryk
Mechanik – monter maszyn i urządzeń
Klasa wielozawodowa
Pokaż wszystkoUkryj
LO:
Oddział zdrowotny
Matematyczno-informatyczny
Matematyczno-fizyczny
Humanistyczny
Biologiczno-chemiczny
Lingwistyczny

Technik hotelarstwa

Wymagane przedmioty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Minimum punktowe:
75
informacje szczegółowe...

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Wymagane przedmioty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Minimum punktowe:
75
informacje szczegółowe...

Technik logistyk

Wymagane przedmioty:
język polskimatematykajęzyk obcygeografia
Minimum punktowe:
75
informacje szczegółowe...

Technik reklamy

Wymagane przedmioty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Minimum punktowe:
75
informacje szczegółowe...

Technik budownictwa

Wymagane przedmioty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Minimum punktowe:
75
informacje szczegółowe...

Technik pojazdów samochodowych

Wymagane przedmioty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Minimum punktowe:
75
informacje szczegółowe...

Technik architektury krajobrazu

Wymagane przedmioty:
język polskimatematykajęzyk obcybiologia
Minimum punktowe:
75
informacje szczegółowe...

Technik ekonomista

Wymagane przedmioty:
język polskimatematykajęzyk obcyinformatyka
Minimum punktowe:
75
informacje szczegółowe...